Årlig plan: Kvalificerad djurvårdare- Utökad nivå 2-D9

Årlig plan- utökad nivå 2(D9)

ÖVERSIKT ÖVER STUDIEÅRET 2024/25

ÄMNENA PÅ FÖRELÄSNINGARNA KAN FLYTTAS OM

 

1. samling(teams) :

Tema– Tandvård. Medicinhantering. Vad som är din uppgift och inte. Förberedelser till examen

 

 2. samling(teams) 24.08-25.08:

Tema– Näring och rådgivning

Mottagande av patienter, telefonsamtal och tidsbokning

 

3. samling(teams) Måndag 16.09 kl 18-20

Vägledning med föreläsning

 

4. samling(teams) 28.09:

Tema– Djurens beteende och djuretik

Graviditet, avel och vård av hund, katt, häst

 

19.10 eller 20.10(Du kan välja en av dagarna)

D9 genomföring och test i Göteborg


5. samling(teams) 24.11-25.11:

Tema– Rengöring, förberedning och uppgifter vid operation

Anatomi og sjukdomslära

 

6. samling(teams) 20.01-21.01:

Tema– Vad är akut och inte akut

Vaccination, laboratoriearbete og rutiner i klinik

 

7. samling(teams) Måndag 19.02 kl 18-20

Vägledning med föreläsning

 

8. samlingen(teams) 09.03-10.03:

Tema– Näring och näring vid sjukdomar

Anatomi og sjukdomslära

 

Det kan bli ändringar på vissa datum.

 

Vi önskar alla våra studenter välkomna till samlingarna!

 

Veckoschema för nätskolan:

• Vecka 1:

-Introduktion och innehåll
-Uppgiftslösning 

Vecka 2-3:
– Rutiner i kliniken och förväntad tidsåtgång 
-Vaccination
– Grundläggande utredning
-Butikshantering och köpbeteende 

Vecka 4-5:
– Kundkontakt och telefonkontakt
-De vanligaste hänvändelserna och kundservice
– Assistera på kliniken
– Raser (katt och hund) 

Vecka 6-7:
– Djurens beteende
– Avel och mognad
– Städning
– Rutin på kliniken och IKT på klinik

Vecka 8-9:
– Utrustning på klinik
-Bandage
– Schemaläggning på klinik
– Dödshjälp 

Vecka 10-15:
-Introduktionsanatomi:
-andning
-fortplantning
-det urogenitala systemet
-nerver
-endokrina körtlar
-hud, muskler
-örat
-tänder
-ögat
-matsmältning
-skelett
-cirkulationssystemet
-gasutbyte
-rörelseapparaten. 

Vecka 16-17:

-Blodprov och urinprov
-Blod och lymfsystemet
-Branschkunskap
-Förbrukningsmaterial
-Bedömning av om situationen är akut eller inte 

Vecka 18-19: 
– Diagnos
-Anestesi (grundläggande)
-Förberedelse och uppföljning vid operation för assistent
– Radiologi 

Vecka 20-21:
-Grundläggande näring
– Ledproblem och näring
-overvikt och näring 
-Urinvägar och näring 

Vecka 22-23:
-Artros och näring
-Hudproblem och näring
-Special näring 

Vecka 24-25:
– Mottagande av patienter och djurhållning
– Integritet
– Hundens beteende
– Kattens beteende 

Vecka 26-27:
– Om hunden och hundsjukdomar
– Valpar
– Om katten och kattsjukdomar
– Om kaniner och kaninsjukdomar
– Reptiler 

Vecka 28-29:

-Tandhälsa och tandanatomi
– Parasiter
– Infektionssjukdomar och smitta
-Njurar 

Vecka 30-34:

-Anatomi 
– Vad är akut och mottagande av akuta fall
– FASS, förstå detta och beräkna läkemedel 

Vecka 35-36:
– Hästen
– Hästkropp och foder
-Hästbeteende och förståelse för detta
-Anatomi
– fåglar och gnagare
-Sutur 

Vecka 37-38:
– HMS och utrustning på klinik
– Förbrukningsmaterial
– Blodprov 

• Vecka 38-40:
-Bedömningskriterier
-Hur man förbereder sig för tentamen
– Om tentan

Ansökan om utbildning- Kvalificerad Djurvårdare- nivå 2
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.

14 dagars ångerrätt.

Kontakta oss

Om du inte har fått svar på ansökan inom tre arbetsdagar eller får ett felmeddelande, skicka ett nytt mail: elev@fagsenteret.com

Ansök om lån och bidrag i CSN

Det går att ansöka om lån och bidrag hos CSN. Klicka här för att se dina möjligheter för att sôka CSN.