CSNCSN

Ansöka CSN 


Här kommer lite förklaringar till när du ska söka studiemedel genom CSN.

 Gå in på CSN.se och sök på studier utomlands. När du söker så ska du bifoga med antagningsbrevet som du har fått av oss på utbildningsportal. För att söka så CSN så måste du lägga inn tilläggskurser inom försäljning. Du kan inte få CSN bidrag/lån för enbart djurvårdare, djurkliniksassistent etc.

CSN har en översikt över hur mycket du kan få i lån och bidrag. Det
baseras på din inkomst och även på tidigare utbildning (Antal dagar du tidigare haft lån/bidrag).
Det finns en lån/bidrags-kalkylator på deras hemsida som du kan använda om du funderar på hur mycket du kan få.
För att få lån och bidrag från CSN på vår utbildning kräver det att du även läser försäljnings och service-kursen (det kostar inget extra). Vill du göra detta så kan du ansöka på CSN.se. 

Om du ska ta yrkesbevis så rekommenderar vi att du gör det inom avsatt tid. CSN kan då omvandla en del av ditt lån till bidrag, dvs. om du uppfyller kraven som de ställer

Studenten får under studietiden vägledning och inskickade uppgifter blir rättade under
utbildningens gång. Vi anpassar utbildningen till dina behov under studieperioden. Utbildningen avslutas med en examen i december eller maj.

Utbildningen inom djurvård består av följande moment:

· Det friska djuret

· Praktik

· Hållbarhet inom djursjukvården

· Näringslära för djurvårdare

· Vårdhygien för djurvårdare

· Polikliniskt arbete och
kommunikation med djurägare

· Djurvårdande arbete inom
djursjukvården

· Examensarbete

Veterinär: Malin Lagerkvist, Lovisa Sehlin
Fagsenter As är företaget bakom Utbildningsportalen i Sverige.

Djurvårdare och djurklinikassistent måste kombineras med försäljnings och service-kursen för att få CSN. Det kostar inget extra att lägga til försäljnings och service-kursen.
Detta eftersom att vi ser ett naturligt samband mellan kundservice och
administration (de ämnen som beskrivs nedan) tillsammans med arbetet på
en djurklinik. Personer med den här typen av kunskap är efterfrågade på
kliniken. Djurvårdare, djurklinikassistent och försäljningsämnena tar mellan
ett till två år beroende på studietakt.

Vi erbjuder även följande tilläggskurser:

1.Drift og lønnsomhet(økonomi) VG3
2. Salg og markedsføring(markedsføring) VG3
3. Kommunikasjon og relasjoner
Tentamen i sälj-ämnena måste utföras i Norge.

Elever som läser något av ämnena nämnda ovanför i tillägg till huvudkursen är behöriga till
bidrag och lån även om du inte tar examen i dem, men då måste man veta att det blir som ett «avbrott» i studierna på CSN och bidraget blir då omgjort till ett lån. Se CSN.se
Utan tilläggsämnena är du inte behörig till studiemedel hos CSN. Du måste ge besked till CSN
senast 30 dagar innan examensdatum, om du väljer att inte läsa tilläggs ämnena. 
Om du söker studiemedel för tilläggsämnena blir du behörig till lån.

Studenterna ska ha möjlighet läsa studiet Försäljning, samtidig som de läser djurvårdare/djurkliniksassistent på två år (ett år är möjligt) och vi ska se till att de får
nödvändig undervisning och hjälp för att klara av att bli godkända i tilläggsämnena. 
Vi bifogar viktiga datum mm. på antagningsbrevet som studenten får eftersom de kommer att börja och
sluta vid olika tidpunkter beroende på när under året studenten börjar.
Tentamen är under höst eller vår. All undervisning är digital och tentamen kan skrivas på svenska.

  -För att söka tilläggskurs inom service/sälj vill vi att du ska ha minst 5 års erfarenhet från arbete inom ett säljyrke, service eller turistbranschen.

Det är säljämnet som gör att du får bidrag och lån. 

Ämnen finns att läsa om på vår onlineportal. 
Ämnen: Viktigt att notera är att försäljning sker på norska, men du kan använda ett
översättningsprogram när du svarar på tentamen digitalt. 
Djurvårdare sker däremot 100% på svenska.
Kontakta oss