Dyrefagmedarbeider

Utdann deg til dyrefagmedarbeider ved FagSenteret

En dyrefagmedarbeider skal ha god innsikt i dyrefag(fagbrev) og ha klinikkunnskap for å bistå i klinikken. Kunnskap om rutiner og undersøkelser, håndtere, oppstalle og forstå dyrene. Kunnskap om oppslagsverk som felleskatalogen og grunnleggende anatomi forståelse hjelper til å kunne veilede om en situasjon er akkutt eller ikke. Innsikt i testing, blodprøvetaking ol. Studiet gir mulighet til å ta fagbrev i dyrefaget samt spesialiserer medarbeideren til å jobbe med smådyr og klinikkfag. 

Studer mens du er i jobb eller tilpass dine muligheter

Vi har tilpasset studiet til at du enkelt skal kunne være i jobb, mens du arbeider. Dermed er samlinger, webinarer og nettskolen lagt opp til at du skal kunne studere på helg/ettermiddag samt med tilpasset tidshorisont. Det vil si at studietiden kan forlenges uten ekstra kostnad.

Sentrale arbeidsoppgaver
 • Finne frem utstyr og bistå ved behandling/mottak av pasienter
 • Dyrefagmedarbeidere må ha kunnskap om anatomi, vaksiner, renhold, kunne bistå under f.eks tannpleie, anestesi, overvåkning, blodprøvetakning osv. Dermed må du være selvstendig og ha blikk for forefallende
 • Medhjelper ved laboratoriearbeidet krever punktlighet
  og forståelse
 • God på kundeservice
 • Ha oversikt over rutiner og arbeidsoppgaver i klinikken
 • Kunne tilrettelegge og hjelpe veterinær/ansatte 
 • Samarbeidsvillig og utadvendt
 • Være nøye med hygiene og renhold
Studiestart

Opptaket skjer fortløpende inntil studieplassene er besatt. Du kan starte når du selv ønsker når du er tatt opp som elev. Vi har 6 digitale samlinger i året og digitale forelesninger(som er tilgjengelig på nettskolen). Her sendes også innleveringsoppgavene, som studenten får tilbakemelding og karakter på. Det gis også veiledning og oppfølging over mail og telefon. 

Opptakskrav/Søknad

Du må oppfylle et av de følgende kriteriene eller ha en kombinasjon av disse:

 • Generell studiekompetanse
 • Realkompetanse (erfaring innen relevant yrke)
 • Fullført 2 år VGS med fagbrev
Personlige egenskaper

Du bør ha interesse for medisinske spørsmål, og like å møte nye mennesker. Dyrlegeassistenter jobber i tett samarbeid med andre fagpersoner og bør derfor like å samarbeide med andre.

Erfaringer knyttet til dyrlegeassistentutdanningen

Vi har gode resultater hvor vi kan se at elevene som utdanner seg hos oss har fått seg jobb som dyrlegassistent eller i tilsvarende yrker. Fagsenteret har utdannet dyrlegesekretærer og dyrlegeassistenter i 15 år. Vi ser behovet for å spesialisere i større grad. Assistentene vil være ettertraktet i arbeidsmarkedet, da det er mangel på dyrepleiere mange steder, slik at man vil fylle behovet med assistenter samt at det er behov for utdannende assistenter i tillegg.   

Assistent rollen skal utfylle rollen til veterinæren og dyrepleieren, slik at de skal kunne ha ulike oppgaver i et team. Behovet for mennesker med kjennskap til klinisk utstyr, tilrettelegging og bistand til veterinær før og etter behandling vil være assistenten sin oppgave.

Salgsfagbrevet gir også muligheter med tanke på andre relaterte jobber eller kontorarbeid. Det kreves relevant erfaring før man kan ta dette. Det kan gjøres mens man tar dyrlegeassistent delen eller før/etter. Man har krav på lønn etter lønnstrinn med fagbrev, som er regulert etter statens satser. 

Man kan eventuelt bygge på med dyrlegesekretærutdannelsen eller dyreadferd og kommunikasjon, om man ønsker det. 

Kostnader

Studiet koster kr 49500,-
Dette inkluderer undervisning, veiledning, eksamensavgift hos FS og fagstoff (nettbasert). Dette kan deles over månedsavdrag. Man kan da velge rentefri ordning over 1 år eller søke lån med månedlige avdrag over 3 år. 

Nettstudiene koster 2 000,- pr mnd(2 år)

Du blir enig med FagSenteret om hele beløpet betales med en gang eller gjennom flere delbetalinger. Kostnaden kan også deles over betalingsordning over tre år.

Hvordan du betaler for utdanningen er opp til deg. FagSenteret har en avtale med DNB Nor om en studielånsordning dersom det er av interesse. LO støtter også fagbrev med 10000 kr for de som er eller blir tilknyttet dem.

Ansökan om djurkliniksassistent utbildning
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

14 dagars ångerrätt.

Kontakt oss

Hvis du ikke har mottatt svar på søknaden innen tre virkedager eller får feilmelding, så gjerne en mail til elev@utbildningsportal.se.

Søk lån og stipend i Lånekassen

Våre nettstudier er kvalifiserer for lån og stipend i Lånekassen. Fagbrevet gir mulighet til å søke fullt lån og stipend for fagbrevordningen.