HR-UTBILDNING

UTBILDA DIG INNAN HR OCH LEDERSKAP.

Detta är en ettårig onlineskola. Uppstarten är löpande, du kan börja så fort du får en studieplats.
Tack vare vår interaktiva lösning kommer du att kunna se alla föreläsningar online och se dem när det passar dig. Handledningar och frågor om ämnet pågår. Det finns uppgifter i kursen, så du kan förbereda dig väl inför tentamen. Dessa får du tillbaka rättade och med kommentarer om vad som är bra och med tips på förbättringar. Vi är måna om att vägleda eleven på ett bra sätt, så att det blir så enkelt och tydligt som möjligt att förbereda sig inför tentamen. Ett gott samarbete ger goda resultat.
Undersökning
Vi håller prov för HR-ledare och har även utbildningar inom ämnesområdet för certifikat inom försäljning. Detta är ett effektivt och kostnadsbesparande sätt att skaffa sig en utbildning. Du kommer att bli certifierad inom HR och ledarskap.

ARBETSmöjligheter OCH studieR ?
Många av våra studenter går denna kurs samtidigt som de har ett heltidsarbete. Nästan alla tidigare studenter har avancerat på sin egen arbetsplats, gått vidare till ett bättre jobb eller startat eget.

Undervisningen/nätskolan är organiserad med tanke på de situationer du normalt upplever, så att du enkelt kan se teori i praktiken. Detta är något vi lägger stor vikt vid i undervisningen.

Hva lærer jeg?

Studiens akademiska innehåll:

PERSONAL ADMINISTRATION

 • Kommunikation med medarbetare 
  och kunder
 • Personalintervju och motivering av medarbetare
 • Rekrytering
 • Hälsa och miljö
 • Etik och normer
 • Arbetspsykologi och lagarbete
 • Delegation
 • Vikten av att sätta upp mål och 
  hur man uppnår dem
 • Hur man hanterar konflikter
 • Kompetensutveckling
 • Organisatorisk utveckling
 • Rekrytering och urval av personal

BRANSCHKUNSKAP  I  DETALJHANDEL

 • Öva mot leverantörer och kunder
 • Lagtext

EKONOMI OCH ARBETE

 • Skatt och löner
 • Arbetstagares skyldigheter och rättigheter
 • Oppsigelse och lovgivning
Organisering av studiet

Utbildningen ger både träning innan HR och en fördjupning i personalledelse (förutsatt att praktikkrav uppfylls). Detta för att studenterna ska vara behöriga att arbeta med kontorsrelaterat arbete som att hålla personalmöten, intervjuer och kundtjänst.
För att studenterna ska bli behöriga i ledarskap behöver de den specialisering som ger kunskap om personalansvar, administration av butik, lön, arbetsledareansvar etc. Detta för att studenten ska vara behörig att leda en butik eller dylikt.
Studenten kommer därför att ha kunskap om två ämnesområden som är sammanlänkade och som gör utbildningen till en praktisk anpassad utbildning.

Diplom og salgsfagbrev

 Ämnet är uppdelat i två  delkurser med ett slutprov för varje delkurs. Slutprovsbevis ges med betyg och sammanfattning av den  reviderade kursplanen. Säljprovet genomförs i ett företag och ger ett offentligt  godkänt säljyrkesbevis för studenter med godkänd praktik.

Utbildningens organisation

Alla uppgifter, information, videoklipp och facklitteratur kommer att finnas tillgängliga på lärplattformen. Onlinedelen består av facklitteratur på lärplattformen (med inloggning), inlämningar, ljud-/bildfiler och annan tips/information. Ämnet är uppdelat i två delkurser med ett slutprov för varje delkurs.
Slutprovsbevis utfärdas med betyg och sammanfattning av kursplanen.

Behørighetskrav/ansøkan

Du ska uppfylla något av följande kriterier:
Yrkesutbildning, genomförd gymnasieutbildning eller ha relevant
arbetslivserfarenhet såsom arbetslivserfarenhet inom hälsa,
försäljning eller arbete med djur.

Att arbeta som HR-chef

Du ska ha ett intresse för människor och tycka om att skapa nya relationer. HR-chefen arbetar i nära relation med andra yrkesverksamma och ska därför trivas med att arbeta med andra. Du bör ha intresse av att leda andra och ha organisatorisk förmåga.
Du behöver inte bo nära studieorten då det går att få vägledning via mejl, telefon eller via lärplattformen.

CENTRALA ARBETSUPPGIFTER (ERFARENHET) :.

 • utnämning
 • Arbetsrutiner och HMS 
 • Utbildning av anställda
 • Redovisningsrutiner
 • Klagomålsbehandling.

Kostnader

Onlinekurser kostar 2 500 NOK per månad.

Ett års studier innebär en kostnad på 33 500 NOK 

Detta inkluderar undervisning, handledning, examinationsavgifter på UP och utbildning. Kan delas upp i månatliga betalningar.  Du kan då välja en räntefri plan över 1 år eller ansöka om ett lån med månatliga betalningar över 3 år (1 000 kr per månad). 

Du avtalar med Utbildningsportal om hela beloppet betalas på en gång eller genom flera delbetalningar.

Hur du betalar för utbildningen är upp till dig.   Kvalificerar för CSN-support/stöd

Ansökan om HR- utbildning
Click or drag a file to this area to upload.

Kontakt oss

Hvis du ikke har mottatt svar på søknaden innen tre virkedager eller får feilmelding, så send gjerne en mail til elev@utbildningsportal.se.