Kvalificerad djurvårdare- Utökad nivå 2-D9

UTBILDA DIG TILL DJURVÅRDARE- UTÖKAD NIVÅ 2(D9)

En djurvårdare bistår veterinärer och övrig personal på en veterinärklinik. Utbildningen ger kunskaper om djurens beteende, djurssjukvården, farmakologi, smittspridning, näringslära och kundbemötande. Du lär dig djurens grundläggande anatomi, rutiner i olika undersökningsrum, hur man förstår och bäst hanterar djur på kliniken, vilken utrustning som behövs vid olika ingrepp, samt förfarande vid blodprovstagning, röntgen, journalföring, medicinering, vaccinering mm. Hos oss kan du välja att inrikta dig mot antingen häst eller smådjur.

Nivå 2(d9)

Djurvårdare delas upp i tre olika nivåer (jordbruksverket.se).Vissa injektioner kräver nivå 2.
Vi utbildar nivå 1 och 2. Skillnaden är att nivå 2 har en D9 kurs som är en grundläggande läkemedelskurs. Denna kurs innefattar föreläsningar innan farmakologi, anatomi och läkemedelshantering(på teams och nätskola). Det innefattar även en praktisk samling varje år under en dag i Göteborg(i november). Det er D9 kursen som gör att du blir certifierad som djurvårdare nivå 2. Utan D9 blir du därför djurvårdare nivå 1. Studenterna kan välja inriktning på D9, det är antingen smådjur eller häst. Om du vill kan du välja att ta båda.

anpassa dina studier til din arbetsvardag

Vi har anpassat kursen så att du enkelt kan studera vid sidan av ditt arbete. Möten(teams), webbseminarier och nätskolan är utformad så att du kan plugga på helg/eftermiddag. Du kan välja ata ta utbildningen på ett år(på heltid) eller två år(på deltid). Det innebär att studietiden kan förlängas utan extra kostnad.

Centrala arbetsuppgifter
•    Polikliniskt arbete
•    Djurvård
•    Assistens under laboratoriearbete som kräver noggrannhet och kunnskap om olika provmaterial
•    Service och kommunikation med djurägaren
•    Ha god överblick över rutiner och arbetsuppgifter på kliniken
•    Näringslära i djurvården
•    Bidra til et effektivt och godt samarbeta på kliniken
•    Arbeta efter Sveriges djurskyddsbestämmelser och lagar
•    Upprätthålla goda hygien- och rengöringsrutiner
•    Läkemedelshantering
Studiestart

Antagning sker forlöpande till studieplatserna är tillsatta. Du kan börja när du vill, när du har blivit antagen som student. Detta beror på att föreläsningarna följer vårt årsprogram, vilket innebär att ämnena återkommer en gång om året. Dessutom spelar vi in alla föreläsningar och lägger upp dem på webbskolan. På så sätt kan du titta på dem när du vill och så många gånger du vill. 

 Vi har 10 online samlingar per år i tillägg till digitala föreläsningar som finns på nätskolan. 4 av dem är för att ge gruppvägledning. Studenten får inlämningsuppgifter med betygssättning och kommentar. Handledning och uppföljning ges även via e-post och telefon. Föreläsare är veterinär Malin Lagekvist och Lovisa Sehlin. Dom undervisar i ämnet på svenska.   

I utbildningen ingår

– Djurens beteende
– Sjukdomslära
– Näringslära
– Anatomi och fysiologi
– Hygien och smittoskydd
– Generell kunskap om våra husdjur
– Läkemedelsehantering
– Djursjukvård
– Rutiner och lager på klinik
– Avel
– Djuretik
– Skador och behandling
– Laboratoriearbete
– Kundbehandling

– I D9 inngår undervisning om blodprovstagning, administrasjon av läkemedel, hygien på kliniker, att sätta dropp och riktig hantering av djur etc.

ANTAGNINGSKRAV/ANSÖKAN

Du måste uppfylla en eller en kombination av följande kriterier:
Allmän studiefärdighet: Yrkesutbildning, genomförd gymnasial utbildning eller relevant arbetslivserfarenhet som till exempel arbete inom
hälsa, försäljningsyrket eller arbete med djur. Vi på Utbildningsportal tycker det är viktigt att alla har möjligheten att utbilda sig oavsett om du jobbar eller inte har fullfört tildligare utbildning på gymnasial nivå. Ta gärna kontakt så kan vi prata mer om dina möjligheter.

Personliga egenskaper

Du bör ha intresse för medicinska frågor och tycka om att träffa nya människor. Djurvårdare arbetar i nära samarbete med andra yrkesverksamma och bör därför trivas med att arbeta i grupp.

ERFARENHETER RELATERADE TILL UTBILDNINGEN

Vi har mätningar där vi ser att eleverna som utbildar sig hos oss har fått jobb i klinik eller inom liknande yrken. Utbildningsportal har utbildat djurpersonal i 15 år. Vi ser att det er behov för utbildade personer och djurvårdare kommer att vara efterfrågade på arbetsmarknaden eftersom att det på många platser saknas utbildad personal.

Emma: «ett mycket effektivt skolprogram som jag haft nytta av. Nu är jag i mitt drömjobb.Kan rekommendera detta.»

Maria:  «Jag kunde jobba vid sidan av studierna, Sedan jag inte var klar på ett år så kunde jag avsluta mina studier året därpå. Det kostade inget extra. Nu har jag mitt drömjobb.»

Ina: «Bra läromedel på onlineskolan. Flexibel, bra, uppföljning och goda jobbmöjligheter

Kostnader

Du kan välja mellan alternativ 1 eller 2. Båda är räntefria.

Detta inkluderar föreläsningar, handledning, examensavgifter på UP och tillgång til nätskolans undervisningsmaterial.

Alternativ 1: Utbildningen kostar 19500 SEK per termin(2 terminer). Totalpris 39000 SEK.

eller

Alternativ 2: Nätstudierna kostar 2 600 SEK pr mnd x 15 mnd. Totalpris 39000 SEK.

Du kan evt. ansöka om ett avtal med månadsbetalningar under 3 år(1100 per månad räntefritt).

För att ansöka CSN 

Utbilda dig till Djurvårdare - utökad nivå 2(D9)

Ansökan om utbildning- Kvalificerad Djurvårdare- nivå 2
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.

14 dagars ångerrätt.

Kontakta oss

Om du inte har fått svar på ansökan inom tre arbetsdagar eller får ett felmeddelande, skicka ett nytt mail: elev@fagsenteret.com

Ansök om lån och bidrag i CSN

Det går att ansöka om lån och bidrag hos CSN. Klicka här för att se dina möjligheter för att sôka CSN.