med passion för

utbildning

Utbildningsportal

Vill du ta en yrkesutbildning? Vid utbildningsportal kan du utbilda dig till bland annat butikschef och djurkliniksreceptionist. Utbildningsportal bygger sin undervisning på nätstudier, så att du kan studera vid sidan av arbetet.

Utbildningsportal är en kursanläggning som gör föreläsning online.

UTBILDNING ANPASSAD EFTER DINA BEHOV

Utbildningsportal har välmeriterade lärare knutna till de olika kurserna. Dessa är veterinärer, djurskötare, föreläsare och föreläsare från näringslivet och/eller har blivit utvalda på grund av sina egenskaper som föreläsare. Utbildningsportal sysslar med att anpassa utbildningen efter kundens behov, till exempel för klinikassistenter, veterinärsekreterare (veterinärassistent), klinikchefer, djurvårdare, butikschefer och säljarkåren. Skolan erbjuder kurser för både företag och privatpersoner.

Utbildningsportal ska ge de bästa förutsättningarna för kursdeltagarna att få en intressant och motiverande upplevelse. Nyckelord för Utbildningsportal är inspiration, delaktighet, nytänkande och individuell anpassning. 

onlinestudie vid Utbildningsportal

Utbildningar vid Utbildningsportal är idealiska för dig som till exempel jobbar någonstans och vill stiga i graderna, få sitt drömjobb eller behöver ett yrkesbevis.

Om du idag jobbar med djur och vill ha en högre tjänst där du ändå får jobba med det du gillar kan du även ta något av våra djurämnen.

Det är viktigt för oss att nätstudierna ger ett bra läranderesultat och det är därför viktigt för oss att ge vägledning och bra föreläsningar. Utbildningsportal har god erfarenhet av distansundervisning och nätstudier – och ger dig den uppföljning du behöver!

Våra studier
Våra lärare
Föreläsare i veterinärvetenskap

Malin Lindkvist

Veterinär utbildad. Svensk föreläsare

Kom i kontakt med meg

Handledare

Emma Svanberg

Arbetar som handledare, förelasere och med administration

Kom i kontakt med meg

Föreläsare och ledare

Tine Skiaker

Föreläsare i marknadsföring och ekonomi.

Utbildare och  utbildningshandläggare. 
Arbetade med veterinärsekreterarutbildningen och veterinärassistentstudier i 15 år

Kom i kontakt med meg

Svensk föreläsare

Kristin Swärd

Översättare

Föreläsare veterinärvetenskap

Lovisa Sehlin

Veterinär utbildad

Föreläsare i veterinærfag

May Linn Buberg

Veterinär utbildad. Doktorsexamen

Vi anlitar andra föreläsare under kursen, så att vi täcker alla mål i undervisningsplanerna och skapar variation i föreläsningarna