Tannlegesekretær VG3

Utdann deg til tannhelsesekretær ved FagSenteret

Yrkesfag på videregående nivå VG3- fagbrev

Pris:
kr 19 500,-

Ekskl. bøker

Studietid:
18 måneder

Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart

Finansiering:
Rentefribetalingsordning hos Fagsenteret
eller lån hos lånekassen

Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen i alle typer behandling, samt kunne jobbe med administrative oppgaver og bistand ved munn- og tannbehandlinger på tannlegekontor. Du vil lære å gjøre røntgenarbeid og enklere laboratoriearbeid. I tillegg vil du ha ansvar for at hygienen og smittevernet på tannklinikken er tilfredsstillende. Tannhelsesekretæren jobber tett på pasienter og pårørende. Som tannhelsesekretær har du hovedansvaret for smittevern og hygiene på tannklinikken.

Sentrale arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver for en tannhelsesekretær:

  • Ta imot kunder og gi god service til pasienter
  • desinfisering, sterilisering og vedlikehold av instrumenter og utstyr
  • håndtere tannbehandlingsmaterialer og de vanligste legemidlene
  • Ha dialog med samarbeidspartnere
  • bestille og oppbevare forbruksmaterialer
  • ta røntgenbilder og ta de riktige forhåndsregler
  • enklere laboratoriearbeid
  • renhold og smittevern
  • finne frem og gjøre klart utstyr og instrumenter til behandling
  • administrativt arbeid
  • Tilrettelegge(etter delegering) og utføre sykdomsforebyggende oppgaver
  •  sette lokalbedøvelse.
Studiestart

Opptaket skjer fortløpende inntil studieplassene er besatt. Du kan starte når du selv ønsker når du er tatt opp som elev. Vi har 4 digitale samlinger i året og digitale forelesninger(som er tilgjengelig på nettskolen). Her sendes også innleveringsoppgavene, som studenten får tilbakemelding og karakter på. Det gis også veiledning og oppfølging over mail og telefon. 

Opptakskrav/Søknad

Du må oppfylle et av de følgende kriteriene eller ha en kombinasjon av disse:

 • Generell studiekompetanse
 • Realkompetanse (5 år erfaring innen relevant yrke)
 • Fullført 2 år VGS helseservice og helse og omsorgsfag
Personlige egenskaper

Tannhelsesekretær må ha gode egenskaper til samarbeid samt å kunne jobbe selvstendig. Du må like orden og jobbe effektivt. Å være god til yte kundeservice og ha gode kommunikasjonsevner er viktig. Mellommenneskelige egenskaper er svært viktig i møtet mellom kollegaer, pasienter og pårørende.

Organisering av studiet

Hele studiet vil bli organisert som nettundervisning med oppgaver til hver uke og veiledning tilknyttet dette, slik at du kan starte når du selv ønsker(under forutsetning at vi har ledig plass og at du tas opp som student). Du vil kunne bruke tidsrammen vi har lagt opp til eller tilpasse det til dine muligheter.  Det ligger webinarer/forelesninger tilgjengelig per uke hvor man har oppgaver tilknyttet til disse. Dette skal gi gode signaler på hva som er eksamensrelatert og gi en god forberedelse til eksamen. Vi retter og gir kommentarer på disse. I tillegg vil våre forelesere ha undervisning på samlinger, med muligheter for å stille spørsmål, delta i studiegrupper og ha muligheter for å samtale med både forelesere og andre studenter. Vi har to samlinger per mnd som legges på kveldstid (annenhver onsdag) slik at alle skal kunne delta. Om du er syk eller liknende så er det ikke noe problem. Samlingene ligger ute i etterkant.

Samlinger

Utdanningen gjennomføres som en kombinasjon av 12 samlinger, webinarer og oppgaveinnleveringer. vDu vil få tilbud om veiledninger med studieansvarlig slik at vi følger deg godt opp. Det er god tid til egenstudier ved hjelp av nettskolen og som studenten kan tilpasse studielengde etter egne muligheter. 

Lærere

Våre lektorer yrkesfagbakgrunn i det faget de underviser i og pedagogisk bakgrunn. Samt tannleger som forteller fra faget og deler sine erfaringer.

Bokliste
 • Tannhelsesekretær Vg3, Helsefremmende arbeid. 1.opplag 2010ISBN: 9788241206719
 • Tannhelsesekretær Vg3, Kommunikasjon og samhandling. 2. utgave 2015ISBN: 9788241207228
 • Tannhelsesekretær Vg3, Yrkesutøvelse. 2. utgave 2014.ISBN: 9788241207143
Muligheter for arbeid etter utdanningen

Det er underskudd av tannhelsesekretærer da det er et krav i den offentlige tannhelsetjenesten at de ansatte skal ha fagbrevet. Sekretærene vil være ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Tannsekretær/assistent rollen skal utfylle rollen til tannlegen, slik at de skal kunne ha ulike oppgaver i et team. Behovet for mennesker med kjennskap til klinisk utstyr, tilrettelegging, kundemottak og bistand før og etter behandling vil være tannhelse sekretæren sin oppgave.

Fagfornyelsen

Fagfornyelsen innebærer en omfattende endring av alle læreplaner i den videregående skolen. De fleste fagene er de samme, men innholdet blir nytt. 

Innføringen av de nye læreplanene (LK20) startet i 2020, og først ut var fagene på Vg1. Det er nå bare de nye læreplanene på Vg1 som gjelder, og man kan ikke lenger ta privatisteksamen etter gamle læreplaner (LK06). Vg1-fagene du tar hos oss er oppdatert etter den nye lærerplanen: 

Vg3-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2023. Du som student vil få tilbud om å flyttes over til det nye kurset (LK20) når dette er klart. Det anbefales derfor å planlegge hvilke kurs du ønsker å avlegge eksamen i først, våre studieveiledere hjelper deg gjerne med dette.

NB! Avlegger du dine eksamener semesteret før siste mulige semester for eksamensgjennomføring, har du en sikkerhetsmargin og mulighet for konteeksamen, dersom du skulle være uheldig å stryke til eksamen eller om noe annet skulle inntreffe. 

Kostnader

Studiet koster kr 35 500,-
Dette inkluderer undervisning, veiledning, eksamensavgift hos FS og fagstoff (nettbasert). Dette kan deles over månedsavdrag. Man kan da velge rentefri ordning over 1 år eller søke lån med månedlige avdrag over 3 år. 

Nettstudiene koster 2 500,- pr mnd.
Et års studie vil si kostnad på 35500, minus 10000 (forutsatt LO støtte) = 25500 total kostnad

Du blir enig med FagSenteret om hele beløpet betales med en gang eller gjennom flere delbetalinger. Kostnaden kan også deles over betalingsordning som utgjør 1200 kr per mnd over tre år.

Hvordan du betaler for utdanningen er opp til deg. FagSenteret har en avtale med lånekassen om en studielånsordning dersom det er av interesse. 

Søknad til Tannlegesekretær
Det er 14 dager angrerett ved påmelding på studiet. Etter 14 dager er det bindende påmelding.
Click or drag a file to this area to upload.

Kontakt oss

Hvis du ikke har mottatt svar på søknaden innen tre virkedager eller får feilmelding, så gjerne en mail til elev@utbildningsportal.se.

Søk lån og stipend i Lånekassen

Våre nettstudier er kvalifiserer for lån og stipend i Lånekassen. Fagbrevet gir mulighet til å søke fullt lån og stipend for fagbrevordningen.